Lekar specijalista, Internista

Radno vreme:
Uto: 16:00 - 19:00
i po dogovoru

Kasa:
Privatna, KFA

Dopuni

Pomozite da podaci na stranici budu aktuelni, kako bi smo svi imali koristi. Ako primetite neku grešku, pogrešno radno vreme ili broj telefona, itd. kliknite na dugme DOPUNI i napišite nam napomenu.