Lekar specijalista, Internista

Radno vreme:
Uto: 16:00 - 19:00
i po dogovoru

Kasa:
Privatna, KFA