Lekar opšte prakse

Radno vreme:
Pon: 13:00 - 18:00
Uto: 12:00 - 16:00
Sre: 07:00 - 13:00 (od 07:00 do 08:30 vađenje krvi - Zakazani termini od 08:30)
Čet: 07:00 - 13:00 (od 07:00 do 08:30 vađenje krvi - Zakazani termini od 08:30)
Pet: 08:00 - 12:00

Kasa:
Državna, Privatna