Crkve i ostale verske zajednice u Beču

Duhovnost je veoma važna komponenta u životu svakog čoveka. Potreba za religioznom zajednicom koju su naši ljudi imali u svojim zemljama iz kojih su se doselili u Beč nije nestala. Čak naprotiv, ona je možda i pojačana nakon nastanjenja. Iz tog razloga verske zajednice pokušavaju da organizuju duhovni život za svoje vernike. Ovo je spisak naših religioznih objekata u Beču.


Srpska pravoslavna crkva

Hram Vaskrsenja Hristovog
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Crkva je kupljena i preuređena, tako da se u njoj od 2002. godine obavljaju bogosuženja.

Crkva je otvorena: svakodnevno od 08:00 do 19:00.

Adresa

Engerthstrasse 158, 1020 Beč

Telefon

E-Mail

Web stranica

Saborni hram Svetog Save
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Hram je građen sredinom 19. veka na inicijativu tadašnjeg patrijarha Josifa Rajačića, a osveštan je 1893. godine.

Crkva je otvorena: svakodnevno od 08:00 do 19:00.

Adresa

Veithgasse 3, 1030 Beč

Telefon

E-Mail

Web stranica

Hram Rođenja Presvete Bogorodice
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Hram je 2013. godine ustupljen na korišćenje od strane rimokatoličke crkve. Renoviran je i u njemu se obavljaju bogosluženja od 2016. godine

Crkva je otvorena: svakodnevno od 08:00 do 19:00.

Adresa

Neulerchenfelderstrasse 47, 1160 Beč

Telefon

E-Mail

Web stranica

Hram Akatista Presvete Bogorodice
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Hram je na korišćenje od strane rimokatoličke crkve ustupljen u oktobru 2022. godine. Prilagođen je potrebama Srpske pravoslavne crkve i u njemu se redovno obavljaju bogosluženja.

Crkva je otvorena: svakodnevno od 08:00 do 19:00.

Adresa

Lichtensterngasse 4a, 1120 Beč

Telefon

E-Mail

Web stranica

Makedonska crkva Sveti Naum Ohridski
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

2009. godine kupljeno je građevinsko zemljište za crkvu, a ista je sagrađena i osveštana 2012.

Crkva je otvorena:
Petkom 17:00 – 22:00
Subotom 17:00 – 22:00
Nedeljom 10:00 – 17:00

Adresa

Siemensstrasse 26, 1210 Beč

Telefon

E-Mail

Web stranica

Hrvatska katolička crkva

Hrvatska katolička misija
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Kancelarija crkve je otvorena ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 09:00 – 12:00 i 16:00 – 17:45.

Bogosluženja se obavljaju prema planu koji se nalazi na web stranici crkve.

Adresa

Schulhof 1, 1010 Beč

Telefon

E-Mail

Web stranica

Bošnjačko-islamska zajednica

Bošanjačko-islamsko udruženje “Bosna”
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Bošanjačko-islamsko udruženje “Bosna” postoji od 2005. godine kao nezavisna, multinacionalna i otvorena verska zajednica, a od 2016. godine je deo Bošnjačke kulturne zajednice u Austriji.

Adresa

Hippgasse 32, 1160 Beč

Telefon

E-Mail

Web stranica

Islamski centar “Ebu Hanife”
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map

Islamski centar Bošnjaka u Austriji „Ebu Hanife“ osnovan je 1993. godine i uz svestranu podršku džematlija otkupljene su prostorije sa stambenom zgradom tako da su danas u vakufskom vlasništvu. 2014. godine centar je potpuno renoviran.

Adresa

Buchengasse 44, 1100 Beč

Telefon

E-Mail

Web stranica