Obaveza koja većini naših ljudi koji žive u Austriji dolazi svakih par godina jeste produženje boravišne dozvole.

U ranijem članku bavili smo se tipovima boravišnih dozvola. O tome možete više pročitati ovde.

Iako je nekada postojala neograničena viza koja se nije produživala, danas takav tip dozvole ne postoji. Sve, pa čak i trajne se moraju produživati s vremena na vreme.

U nastavku teksta ćemo pod dozvolama podrazumevati i vize, a o razlici smo ranije pisali u gore pomenutom članku.

Kada se podnosi zahtev za produženje boravišne dozvole?

Zahtev za produženje se obavezno i bez izuzetka mora podneti pre isteka boravišne dozvole.

Svaki zahtev koji se preda nakon isteka smatraće se ponovo prvim zahtevom.

To znači da ako zakasnite sebe dovodite u situaciju da morate ispočetka da prođete celu proceduru koju ste već prošli kada ste prvi put predavali za vizu.

Zakonodavac reguliše i kada se najranije može predati zahtev, a to je 3 meseca pre isteka boravišne dozvole.

Gde se podnosi zahtev i šta je potrebno od dokumentacije?

Zahtev za produženje boravišne dozvole u Beču podnosi se Magistratu MA35.

Dokumentacije koja je neophodna u principu se ne razlikuje od one koju ste morali podneti prilikom dobijanja prve dozvole.

Potrebno je:

 • važeći pasoš
 • Izvod iz knjige rođenih
 • fotografija za pasoš (ne starija od 6 meseci)
 • izvod iz knjige venčanih (ako je u pitanju familijarna viza)
 • potvrda o usvajanju (ako se radi o produženju vize za usvojenika)
 • ugovor o stanovanju ili potvrda o vlasništvu nekretnine na adresi gde ste prijavljeni
 • potvrda o zapošljenju i o mesečnim prihodima (od firme u kojoj radite)
 • u određenim slučajevima može se tražiti i uverenje da niste pod istragom od nadležnih organa države iz koje dolazite

Sva navedena dokumentacija ne mora biti potrebna za svaku vrstu vize. Više informacija konkretno za vašu vrstu vize ćete dobiti od samog Magistrata prilikom podnošenja zahteva.

Takođe sva dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena kod sudskog (ovlašćenog) tumača.

Na sledećem linku možete pronaći spisak tumača u Beču koji prevode sa naših jezika na nemački.

Koliki je minimalni mesečni prihod za produženje boravišne dozvole?

Kao i kod prve vize i za produženje se mora ispuniti određeni uslov o visini mesečnih prihoda.

Država Austrija je u januaru 2021. postavila novu minimalnu granicu koja izgleda ovako:

 • samostalna osoba 1000,48€
 • bračni par 1.578,36€
 • za svako dodatno dete još po 154,37€

U ove prihode se ne računaju socijalna primanja.

Koliko se čeka na produženje?

Ne postoji određeni vremenski rok u kome vam se mora produžiti boravak. Dužina trajanja procesa se razlikuje od slučaja do slučaja.

Ipak, po nekom nepisanom pravilu većina viza se produži u vremenskom periodu do 2 meseca.

Ukoliko vam je boravišna dozvola istekla, a nova još uvek nije stigla, nema razloga za brigu. Sve dok ste u proceduri vaš boravak u Austriji je legalan.

Jedino što ne treba jeste da napuštate teritoriju Austrije dok se vaš slučaj ne reši, jer se može dogoditi da vas ne puste da uđete u državu pri povratku.


Ako imate bilo kakvih pravnih problema u vezi sa produženjem boravišne dozvole na sledećoj stranici možete pronaći naše advokate koji vam mogu pomoći.