Srpska biblioteka u Beču svečano je otvorena 13. marta 2020. godine i deo je Srpskog Centra. Biblioteka broji preko 7000 naslova.

Istorijat

Prva bibilioteka Srpskog centra nastala je preuzimanjem celokupnog književnog fonda bivšeg Jugoslovenskog konzulata u Beču, nakon raspada zajedničke države.

Na početku je biblioteka brojala oko 6000 naslova i radila je do 2008. godine.

Uz podršku ambasade Republike Srbije u Austriji biblioteka je ponovo otvorena 2016. godine.

Ambasada Republike Srbije u Austriji zaslužna je i za saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, čiji je upravnik, gospodin Laslo Blašković 2016. i 2017. godine predao ukupno 328 knjiga Udruženju.

Sadržaj

U književnom fondu biblioteke Srpskog centra nalaze se mnogobrojni žanrovi, od beletristike pa do enciklopedija, rečnika, leksikona, priručnika, stručne literature, te kapitalnih dela domaće i svetske književnosti.

Redovni donatori knjiga su Narodna biblioteka Srbije, te Službeni Glasnik iz Beograda.

Srpska biblioteka konstantno dopunjuje svoje police novim i savremenim naslovima, nastojeći da svojom ponudom doprinese očuvanju srpskog jezika u glavnom gradu Austrije.

Preuzeto sa http://serbischeszentrum.at

Najam knjiga je moguć u dogovoreno vreme. Kontakt adresu pogledajte ovde.