Wohnbeihilfe ili pomoć za stanovanje je finansijska podrška grada Beča svim ljudima koji imaju malo niže mesečne prihode.

Ko ima pravo na Wohnbeihilfe?

Ova pomoć važi za ljude koji stanuju u privatnim, opštinskim ili zadružnim stanovima.

Više o navedenim tipovima stanovanja već smo pisali u ovom članku.

Wohnbeihilfe se takođe može dobiti ako ste kupili stan na kredit i taj kredit još uvek otplaćujete.

Preduslovi za dobijanje pomoći za stanarinu

Pre svega treba reći, da se zahtev za pomoć može podneti samo za stan u kome trenutno stanujete.

Da bi se na vaš zahtev uzeo u razmatranje morate imati jedan od sledeća četiri statusa:

 • Austrijsko državljanstvo
 • Državljanstvo neke od članica EU
 • Azil
 • Ako ste državljanin tzv. trećih zemalja regularnu vizu i minimalno 5 godina boravka u Austriji

Zatim su neophodni:

 • Ugovor o stanovanju koji glasi na ime podnosioca zahteva
 • Prijava boravka na adresi stana za koji se podnosi zahtev
 • Eventualni kredit koji glasi na ime podnosioca zahteva
 • Mesečni prihod koji mora biti najmanje jednak minimalcu u Austriji ili veći
 • Ukoliko trenutno nemate prihode morate dokazati da ste poslednjih 10 godina zarađivali mesečno više od minimalca u Austriji

Procedura

Zahtev se može predati putem online forme koju ćemo kasnije objasniti, a ako se preda do 15. u mesecu i odobri, novac će biti isplaćen za ceo taj mesec.

Pomoć se isplaćuje na bankovni račun ili preko pošte u gotovini.

Ukoliko stanujete u opštinskom stanu, pomoć se uplaćuje direktno opštini, a vama se za tu sumu umanjuje mesečna kirija koju plaćate.

Odobrena pomoć za stanovanje – Wohnbeihilfe traje 1 godinu, a da bi se produžila mora se podneti novi zahtev.

Potrebna dokumenta

Najbolje je da dole navedena dokumenta imate već skenirana i snimljena u vašem kompjuteru, kako bi ste ih kasnije priložili uz zahtev.

Sledeća dokumenta su neophodna:

 • Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola (bilo koji od navedenih)
 • Venčani list (ako ste u braku)
 • Potvrda koju vam mora ispuniti poslodavac  (preuzmi)
 • Platne liste za poslednja 3 meseca
 • Platna kartica (bankomat)
 • Ugovor o stanu
 • Potvrda o troškovima stanovanja koju ispunjava onaj ko vam je izdao stan (preuzmi)
 • Dokument sa slikom od ostalih ukućana koji su prethodno prijavljeni u zahtevu

Ukoliko imate kredit podignut za finansiranje stana za koji podnosite zahtev:

 • Ugovor o tekućem kreditu za stan na ime podnosioca zahteva
 • Izvod iz banke na kome se vidi uplaćena poslednja rata kredita

Ispunjavanje zahteva

Prvo ćete na sledećem linku proći neophodnu proveru da li uopšte ispunjavate uslov da predate zahtev.

Ako ispunjavate ovde krećete sa popunjavanjem istog.

Obratite pažnju da sva polja koja imaju * moraju biti popunjena.

Dokumenta koja ste ranije pohranili u kompjuteru najbolje da budu snimljena u .pdf formatu, mada će biti prihvaćena i fotografija, ali ona mora biti jasna.

Kada ispunite sva tražena polja dobićete vaš zahtev na ekranu da ga još jednom prekontrolišete pre slanja.

Ukoliko je sve dobro popunjeno jednim klikom vaš zahtev će se naći u proceduri i onda vam preostaje samo da sačekate na odgovor koji će, nadamo se, biti pozitivan.

Još neke važne informacije

Ukoliko vam se učini da obrada vašeg zahteva predugo traje, možete se raspitati na telefon 01 4000-74880 ili E-Mail: wohnbeihilfe@ma50.wien.gv.at

Ako vam je zgodnije da zahtev predate pismenim putem, onda odavde možete preuzeti formular, odštampati ga, ispuniti i zajedno sa kopijama gore navedenih dokumenata poslati na:

Wohnbeihilfe-Antrag
Heiligenstädter Straße 31, Stiege 3
1190 Wien

Zahtev takođe možete lično preuzeti na navedenoj adresi (ako nemate mogućnost da odštampate kod kuće).

Na kraju treba naglasiti da ste u obavezi da prijavite svaku promenu mesečnih prihoda ili promenu adrese stanovanja i to u roku od mesec dana.


Ovde možete preuzeti brošuru na nemačkom jeziku sa svim informacijama vezanim za pomoć za stanarinu u Beču.

Tekst pravno uskladila: pravnik Danijela Todorović