Statistika govori da se najveći broj brakova u Beču sklopi u periodu od maja do oktobra. Najverovatniji razlog jesu povoljni meteorološki uslovi za održavanje svadbenog veselja.

Godišnje se sklopi negde oko 8000 brakova, a administrativni deo samog sklapanja braka obavi 40 matičara, zapošljenih u matičnim uredima, tzv. Standesamt-ima.

U Beču se venčanje može obaviti u sledećim matičnim uredima:

 • Wien-Zentrum
 • Landstraße
 • Favoriten
 • Hietzing
 • Ottakring
 • Brigittenau
 • Floridsdorf
 • Donaustadt

Uslovi za sklapanje braka u Beču

U osnovi je za sklapanje braka u Austriji potrebno da partneri budu punoletni (18 godina). Ukoliko je jedan od partnera maloletan (ne manje od 16 godina), potrebna je pismena saglasnost roditelja / staratelja, a sud procenjuje da li su partneri dovoljno zreli za ulazak u bračnu zajednicu.

Od januara 2019. u Austriji je moguće sklapanje braka između istopolnih parova.

Takođe treba naglasiti da za sklapanje braka u Austriji nisu neophodni svedoci – kumovi. Ukoliko ipak želite, možete prijaviti najviše 2 svedoka i oni moraju biti punoletni.

U Beču ne postoji mogućnost venčavanja na stranom jeziku. Ukoliko jedan od partnera (ili oboje) ne govori nemački jezik, potrebno je angažovati sertifikovanog prevodioca za nemački jezik. Takođe svedoci (kumovi) moraju dovoljno poznavati nemački jezik.

Listu naših prevodilaca možete pogledati ovde.

Po austrijskom zakonu, prilikom venčavanja može se zadržati prezime, uzeti partnerovo prezime ili svom prezimenu dodati partnerovo. Kako god da se odlučite, već prilikom zakazivanja termina morate matičaru reći kako će vaše prezime ubuduće glasiti, kako bi se izvod iz matične knjige rođenih na vreme pripremio.

Zabrane

U sledećim slučajevima ne dozvoljava se sklapanje braka:

 • Krvno srodstvo – ako su partneri u srodstvu do drugog kolena (otac i ćerka, brat i sestra, polubrat i polusestra).
 • Brak između usvojitelja i usvojenog (muškarac koji je usvojio devojčicu, ne može je kasnije oženiti).
 • Dupli brak – ako je jedan od partnera u važećoj bračnoj zajednici, ne može se venčati sve dok istu ne prekine i dostavi potvrdu o slobodnom bračnom stanju.

Termin za sklapanje braka

Venčanje se zakazuje najranije 6 meseci unapred.

Zakazivanje venčanja je moguće virtuelno, tj. putem interneta na sledećoj adresi.

A moguće je i ličnim odlaskom. Pritom treba naglasiti da je „online“ zakazivanje termina moguće samo ako bar jedan od partnera ima regularnu prijavu boravka u Austriji. U svakom drugom slučaju zakazivanje se obavlja ličnim odlaskom u određeni matični ured.

Ukoliko živite u nekoj drugoj državi, a želite da se venčate baš u Austriji, vi spadate u tzv. “Turistička venčanja”. Sve informacije u vezi takve vrste sklapanja braka se mogu dobiti na sledećoj E-Mail adresi: touristenhochzeit@ma63.wien.gv.at

Procedura pre zaključenja braka:

Pre dolaska na sam čin sklapanja braka, obavezan je razgovor sa matičarem, gde se pregleda dokumentacija i dogovaraju pojedinosti. Tom razgovoru u principu treba da prisustvuju oba partnera. Ukoliko je jedan od partnera sprečen da dođe, u obavezi je ispuni formular koji će tom prilikom partner koji je prisutan dobiti od matičara, a u kome mora da navede opravdani razlog svog nedolaska.

Potrebna dokumentacija:

Ukoliko imate austrijsko državljanstvo i slobodnog ste bračnog stanja:

 • Pasoš ili lična karta.
 • Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu (samo ukoliko ste rođeni van Austrije).
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko ste rođeni u Austriji).
 • Uverenje o državljanstvu.
 • Potvrda o prijavi boravka (samo ako je glavno mesto prebivališta van Austrije).

Ako ste već bili u bračnoj zajednici dodatno je potrebno:

 • Izvod iz knjige venčanih (samo poslednji brak).
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju.
 • Smrtovnica (ukoliko je prethodni bračni partner preminuo).

Ukoliko iz prethodne bračne zajednice imate dece dodatno je potrebno:

 • Izvod iz matične knjige rođenih deteta (dece) iz prethodnih brakova.
 • Potvrda o očinstvu (samo ako ime oca nije upisano u izvod iz matične knjige rođenih.
 • Potvrda o mestu boravka deteta (dece) iz prethodnih brakova.

Ukoliko ste mlađi od 18 godina (16-18 god.) dodatno je potrebno:

 • Odobrenje suda.
 • Pismena saglasnost roditelja / staratelja.

Ukoliko ste strani državljani, a imate regulisan status boravka u Austriji (viza):

 • Ista dokumentacija kao i za austrijske državljane.
 • Sva dokumenta koja se izdaju van Austrije moraju biti ili na međunarodnom obrascu ili prevedena od strane sudski ovlašćenog prevodioca. Originalna dokumenta se zajedno sa prevodom predaju matičnom uredu. Listu naših prevodilaca u Beču možete pogledati ovde.

Ukoliko ste strani državljani, a nemate regulisan status boravka u Austriji (viza):

 • Potrebno je kontaktirati određeni matični ured, jer se zahtevana dokumentacija može razlikovati od opštine do opštine.

Ukoliko vam se žuri, venčanje možete obaviti i u bilo kojoj drugoj austrijskoj opštini. Iz prakse znamo da se u manjim mestima termini u matičnim uredima dobijaju u roku od 7 do 10 dana.

Sklapanje braka van Austrije:

Brak između Austrijanaca i stranih državljana ili između dva strana državljana, koji imaju regulisan boravak u Austriji (viza), može se sklopiti u bilo kojoj državi sveta, po važećim zakonima te određene države. Takav brak je potpuno validan pred austrijskim vlastima i tretira se kao da je sklopljen u Austriji.

Troškovi

Troškovi se kreću u opsegu od 60 – 200 evra, u zavisnosti od toga koliki je broj dokumenata koji su izdati van Austrije.

Dodatno se plaćaju prevodi na nemački jezik kod ovlašćenog prevodioca.
Treba naglasiti da cene prevođenja dokumenata sa našeg na nemački jezik zavise od vrste dokumenta, a ne od količine teksta koji se prevodi. Zato je važno detaljno se raspitati o ceni prevoda konkretnog izvoda, potvrde ili drugog dokumenta.

Tekst pravno uskladila: pravnik Danijela Todorović