Socijalistička partija Austrije (SPÖ) predložila je da se austrijsko državljanstvo dodeli već nakon 6 godina boravka.

Njihova inicijativa je takođe da sva deca rođena u Austriji automatski prilikom rođenja postanu državljani Austrije.

Austrijsko državljanstvo nakon 6 godina boravka

Svaki stranac koji u Austriji živi neprekidno 6 godina trebalo bi da dobije pravo na sticanje državljanstva.

Osobama koje u međuvremenu naprave prekid boravka omogućuje se da po povratku dodaju izgubljeno vreme.

Praktično, ako je neko živeo 4 godine u Beču, pa se odselio u Srbiju i nakon 2 godine ponovo vratio u Austriju računaće mu se prethodni boravak i nakon naredne 2 godine steći će pravo na državljanstvo.

Ovaj zakon bi trebalo da obuhvati i azilante kojima bi se nakon odobravanja azila računalo vreme od trenutka podnošenja zahteva.

Deca rođena u Austriji automatski državljani

SPÖ želi da u novi zakon doda princip “mesta rođenja” po kome bi svako dete rođeno u Austriji automatski postajalo njen državljanin.

Uslov za ispunjavanje ovog principa jeste da bar jedan roditelj ima legalan boravak u bilo kojoj austrijskoj pokrajini u poslednjih 5 godina.

Socijalisti smatraju da je besmisleno da neko ko je rođen i odrastao u Austriji treba u kasnijim godinama da podnosi zahtev za državljanstvo.

Cena “novog” državljanstva

Po ovoj inicijativi na državljanstvo ima pravo svaka osoba koja je radila poslednjih 6 godina i u tom periodu bar za polovinu tog vremena nije koristila socijalnu pomoć.

Takođe je predloženo da se taksa na dobijanje državljanstva koja je trenutno 1.115 evra ubuduće potpuno ukine.

Kurs za austrijsko državljanstvo

Umesto dosadašnjeg principa gde se polagao ispit iz opšteg poznavanja Austrije, SPÖ predlaže tzv. “Kurs za državljanstvo”.

Taj kurs bi obuhvatio teme demokratskog uređenja Austrije i njene istorije i bio bi na bazi pohađanja bez ispita.

Socijalisti smatraju da bi ovim zakonom doprineli bržoj i efikasnijoj integraciji stranaca sa kojima se treba graditi zajednička budućnost.


Dok će se o predlogu novog zakona tek raspravljati na snazi je još uvek stari o kome smo već pisali.