da je Austrija jedina članica EU koja nije članica NATO-a.