da je tekst austrijske himne “Land der Berge, Land am Strome” napisala naša Paula Preradović, unuka znamenitog spskog i hrvatskog pesnika Petra Preradovića.