da je najstarija tramvajska linija na električni pogon u Beču Linija 5, koja je otvorena 28. januara 1897. godine.