da je najveći donator za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u 3. bečkom okrugu bio austrougarski car Franc Jozef I. On je donirao 9000 florina.