da 2020. godine polovina stanovnika Beča ili oko milion ljudi ima inostrano poreklo.