Plava karta se dodeljuje osobama koje poseduju visoku stručnu kvalifikaciju.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Dokaz o visokom stručnom obrazovanju.
 • Zahtev se podnosi u Odseku za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize: 160 evra.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci.
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Potvrda o budućoj adresi stanovanja (ugovor o stanovanju ili potvrda o vlasništvu nad stanom);
 6. Potvrda o načinu izdržavanja za vreme boravka (potvrda o visini zarade podnosioca zahteva);
 7. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 8. Potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);
 9. Potvrda o eventualnim kreditima ili drugim zaduženjima u Austriji, koja se dobija od instituta KSV, a zahtev se podnosi online na sledećoj stranici.
 10. Diploma za uspešno završene studije.
 11. Potvrda o poziciji na univerzitetu ili drugoj naučnoj ili obrazovnoj ustanovi.

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično ili ga predaje firma u kojoj će osoba po dolasku u Austriju raditi.
 • Spajanje porodice je moguće.
 • Prva dozvola koja se izdaje ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Za odobravanje ove vize neophodna je saglasnost austrijskog biroa za zapošljavanje – AMS.
 • Nije potreban dokaz o završenom kursu nemačkog jezika.
 • Nakon pet godina moguće je podneti zahtev za neograničenu vizu (Daueraufenthalt EU).
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.