Učenici iz tzv. “trećih” zemalja imaju pravo na boravišnu dozvolu, ukoliko nameravaju da se u Austriji zadrže duže od 6 meseci.

Sledeći učenici stiču pravo na dozvolu:

 1. Redovni učenici koji pohađaju javnu školu.
 2. Redovni učenici koji pohađaju privatnu školu koja se nalazi u javnom školskom sistemu.
 3. Neredovni učenici javne ili privatne škole, pod uslovom da ranije nisu dobijali boravišne dozvole u Austriji.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Za boravak kraći od 6 meseci zahtev se podnosi u Ambasadi ili Konzulatu zemlje iz koje osoba dolazi.
 • Za boravak duži od 6 meseci zahtev se podnosi u Odseku za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize:
  – 145 evra za decu mlađu od 6 godina.
  – 160 za osobe starije od 6 godina.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci.
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Potvrda o budućoj adresi stanovanja (ugovor o stanovanju ili potvrda o vlasništvu nad stanom);
 6. Potvrda o načinu izdržavanja za vreme boravka (potvrda o visini zarade podnosioca zahteva);
 7. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 8. Potvrda o staranju za maloletne osobe. Staratelj mora imati regulisan status boravka u Austriji.
 9. Za osobe starije od 14 godina potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);
 10. Potvrda o prijemu u austrijsku školu koju će osoba pohađati.

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično.
 • Spajanje porodice nije moguće.
 • Prva dozvola koja se izdaje ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Nije potreban dokaz o završenom kursu nemačkog jezika.
 • Osobama starijim od 6 godina uzimaju se otisci.
 • Dozvoljen je ograničeni pristup tržištu rada (ne sme uticati na školske obaveze i uspeh).
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.