Boravišne dozvole za osobe koje će u Austriji raditi u organizacijama od javnog značaja odobravaju se, ali se moraju ispuniti određeni uslovi.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Organizacija u kojoj se obavlja delatnost ne sme biti profitabilna.
 • Za boravak kraći od 6 meseci zahtev se podnosi u Ambasadi ili Konzulatu zemlje iz koje osoba dolazi.
 • Za boravak duži od 6 meseci zahtev se podnosi u Odseku za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize: 160 evra.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci.
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Potvrda o budućoj adresi stanovanja (ugovor o stanovanju ili potvrda o vlasništvu nad stanom);
 6. Potvrda o načinu izdržavanja za vreme boravka (potvrda o visini zarade podnosioca zahteva);
 7. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 8. Potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);
 9. Potvrda o eventualnim kreditima ili drugim zaduženjima u Austriji, koja se dobija od instituta KSV, a zahtev se podnosi online na sledećoj stranici.
 10. Pismena izjava organizacije da je njen rad nestranački i neprofitabilan.
 11. Pisamena izjava podnosioca zahteva, da usluga koja se pruža ne podleže zakonu o zapošljavanju stranaca i pruža je nestranačka, neprofitabilna organizacija.
 12. Detaljan opis posla kojom će se podnosilac zahteva baviti.
 13. Izjava o odgovornosti organizacije (Haftungserklärung) za koju će se obavljati posao, overena kod notara.

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično.
 • Spajanje porodice nije moguće.
 • Prva dozvola koja se izdaje ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Nije potreban dokaz o završenom kursu nemačkog jezika.
 • Za vreme boravka u Austriji sa ovom vrstom vize, ne sme se podnositi zahtev za neku drugu vrstu boravišne dozvole.
 • Dozvola se izdaje na 12 meseci i ne može se produživati.
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.