Napredak internet tehnologija i razvoj 5G mreže u Austriji u punom je jeku. Infrastruktura se iz dana u dan sve više razvija.

Svako drugo domaćinstvo pokriveno je 5G mrežom

U proteklih godinu i po dana, pristup Internetu u Austriji se znatno poboljšao.

38 % od otprilike 4 miliona domaćinstava sada ima pristup gigabitnom opsegu, što je više nego dvostruko u odnosu na prethodni period.

Pored toga, svako drugo domaćinstvo sada je pokriveno 5G mrežom.

Treba ipak imati na umu, da se uglavnom radi o domaćinstvima u gradskim sredinama, gde je mreža najviše razvijana.

Praktična brzina interneta u Austriji

Trenutno 99 % domaćinstava u Austriji ima „osnovnu pokrivenost“ širokopojasne mreže, a to je 10 Mbit/s za download.

81 % ima pristup brzinama od najmanje 30 Mbit/s, a cilj je da se do 2024. godine dostigne 91 %.

Očekuje se da do 2025. godine 1.700 katastarskih opština bude u potpunosti pokriveno, a samim tim i 80 % onih područja za koja se trenutno smatra da su slabo opskrbljena širokopojasnim mrežama.

Breitbandatlas – poboljšani internet alat

Austrijski internet alat “Breitbandatlas” dobija značajnu nadogradnju.

Atlas, čija je svrha da prikaže pokrivenost područja internet mrežom, od nedavno nudi znatno više informacija.

Pored revidiranog dizajna, Atlas sada nudi i informacije po poljima 100 puta 100 metara.

Za svako polje vidljive su fiksne i mobilne radio tehnologije, kao i od kojih dobavljača i koji opseg se nudi.

Sada je takođe prikazana i pokrivenost 5G internet mrežom.

Aktuelnost podataka trenutno varira između marta i septembra 2020. Plan je da se Atlas u budućnosti ažurira jednom u tromesečju.


U našim servisima možete pronaći prodavnice mobilne i internet opreme koje drže ljudi sa prostora ex Yu.