Lekar opšte prakse

Radno vreme:
Pon: 14:00 - 19:00
Uto: 07:00 - 14:00
Sre: 14:00 - 19:00
Čet: 08:30 - 15:00
Pet: 08:00 - 13:00
Vađenje krvi:
uto od 07:00 i čet od 08:30

Kasa:
Državna