Prijava događaja

Kratak opis

Datum i vreme

:
:

Prikazuje se pored vremena Događaja na stranici Događaja. Možete uneti napomene kao što je vremenska zona, npr.

Odbrojavanje

:
:
Ponavljanje određenim danima

Dodajte određene dane datumima pojavljivanja događaja. Ako imate jednodnevni događaj, datumi početka i završetka trebaju biti isti. Ako imate višednevni događaj, datumi početka i završetka moraju biti srazmerni početnom datumu. Read More

:label: x
 • Prvi
  • Pon Mon.1-
  • Uto Tue.1-
  • Sre Wed.1-
  • Čet Thu.1-
  • Pet Fri.1-
  • Sub Sat.1-
  • Ned Sun.1-
 • Drugi
  • Pon Mon.2-
  • Uto Tue.2-
  • Sre Wed.2-
  • Čet Thu.2-
  • Pet Fri.2-
  • Sub Sat.2-
  • Ned Sun.2-
 • Treći
  • Pon Mon.3-
  • Uto Tue.3-
  • Sre Wed.3-
  • Čet Thu.3-
  • Pet Fri.3-
  • Sub Sat.3-
  • Ned Sun.3-
 • Četvrti
  • Pon Mon.4-
  • Uto Tue.4-
  • Sre Wed.4-
  • Čet Thu.4-
  • Pet Fri.4-
  • Sub Sat.4-
  • Ned Sun.4-
 • Zadnji
  • Pon Mon.l-
  • Uto Tue.l-
  • Sre Wed.l-
  • Čet Thu.l-
  • Pet Fri.l-
  • Sub Sat.l-
  • Ned Sun.l-
Pojavljivanja

Događaj će se završiti nakon određenog broja ponavljanja. Na primer, ako postavite na 10, događaj će se završiti nakon 10 ponavljanja.Read More

Događaj - Lokacija

Lokacija

Izaberite jednu od sačuvanih lokacija ili ubacite novu ispod.Read More

npr. Dom Omladine

npr. Dom Omladine, Beč, Austrija

geografska širina/dužina

Ako širinu i dužinu ostavite praznim, pokušaćemo da adresu lokacije pretvorimo u geotačku. Geografska širina i dužina su jedinice koje predstavljaju koordinate u geografskom koordinatnom sistemu. Da biste izvršili pretragu, koristite ime mesta, grada, države ili adrese ili kliknite lokaciju na mapi da biste pronašli koordinate.Get Latitude and Longitude

Ukloni sliku

Ostale lokacije

Ako želite, pored glavne lokacije možete odabrati i dodatne lokacije.

Glavni Organizator događaja

Organizator

Izaberite jednog od sačuvanih organizatora ili ubacite novog ispod.Read More

npr. Petar Petrovic

npr. +43667123456789

npr. google@gmail.com

npr. https://imesajta.com

Ukloni sliku

Ostali Organizatori

Možete izabrati i dodatne Organizatore, ako želite.

Cena

Labels