Sportovi sa loptom

Radno vreme:
Po dogovoru

Broji oko 100 clanova i ima sve uzraste :
1. Bambinosi od 6-9 godina
2. Mini-liga od 10-13
3. Ekipe U13 U14 U15 U16 U18 i U20
4. Mix-liga sa seniorkama / m+ž
5. Sekcija za ritmicku gimnastiku