Da li ste znali da se u Beču od ukupnog broja stanova čak 75% iznajmljuje? Dakle, najveći broj bečlija živi u iznajmljenom stanu i po tome je ovaj grad na prvom mestu u Evropi. I pored toga, stanovanje u Beču može biti priličan izazov, jer nije uvek lako pronaći odgovarajući stan.

Vrste stanova za iznajmljivanje

Generalno, postoje 3 vrste stanova koji se iznajmljuju:

1. Privatni stanovi.
2. Opštinski stanovi.
3. Zadružni stanovi.

Privatni stanovi – Private Wohnungen

U privatne stanove koji se iznajmljuju spadaju nekretnine čiji je vlasnik jedno lice, koje taj svoj stan iznajmljuje. Ugovori koji se zaključuju za ovakve stanove uglavnom su ograničeni na 3 ili 5 godina. Prava je retkost da ugovor u privatno iznajmljenom stanu bude neograničen.

Uslovi za iznajmljivanje ovakvih stanova se razikuju, ali je uglavnom potrebno uplatiti 3 mesečne kirije unapred. Taj novac se u potpunosti vraća nakon izlaska iz stana, ukoliko se utvrdi da je stan ostavljen u dobrom stanju, tj. bez oštećenja.

Vrlo često će vlasnik stana tražiti na uvid potvrdu o zapošljenju i prihodima, kao garanciju, da će lice koje iznajmljuje stan izmirivati redovne mesečne obaveze.

Opštinski stanovi – Gemeinde Wohnungen

Najveći broj stanova u Beču su opštinski. Oko 220 000 stanova u vlasništvu je grada Beča, a njihovim iznajmljivanjem i održavanjem upravlja gradska firma Wiener Wohnen.            

Za iznajmljivanje opštinskog stana postoje određeni uslovi:

 • Navršena 17-ta godina života.
 • Minimum 2 godine neprekidnog stanovanja na adresi sa koje podnosite zahtev (adresa mora biti u Beču).
 • Austrijsko državljanstvo, odnosno za strance minimum 5 godina regularnog boravka u Austriji (dokazuje se kopijom vize).
 • Mesečni prihodi porodice ili pojedinca koji iznajmljuje stan ne smeju preći određenu sumu. Na sajtu Wiener Wohnen postoji tabela sa dozvoljenim prihodima.

Prednost prilikom konkurisanja za opštinski stan imaju osobe koje duže godina žive u Beču.

Veličinu stana ne određuje onaj koji ga iznajmljuje, već opština. Presudni faktor jeste broj osoba koji će biti prijavljeni na adresu stana. Tako npr. 2 osobe neće moći da dobiju trosoban stan.

Prilikom ulaska u stan ne postoje nikakvi posebni troškovi, osim nadoknade za nameštaj koji prethodni stanar ostavlja u stanu, a koja može iznositi najviše 5000 evra.

Pritom treba naglasiti, da novi stanar nije u obavezi da preuzme nameštaj od prethodnog i ima pravo da zahteva da se stan potpuno isprazni (većina ljudi uglavnom već ima svoj nameštaj ili želi da kupi novi i da stan uredi po svom ukusu).

Zadružni stanovi – Genossenschaft Wohnungen

U Austriji postoje stambene zadruge koje zidaju stanove i ustupaju ih svojim članovima na korišćenje uz mesečnu nadoknadu. Članom se postaje tako što se jednokratno plati članarina, a to se uglavnom čini kada se već izabere stan i napravi ugovor sa određenom zadrugom.

Osim gore navedenog uslova, ovakvi stanovi podrazumevaju uplatu „za ulazak“, takozvani Genossenschaftanteil, koji u zavisnosti od starosti, kvaliteta ili lokacije stana mogu varirati. Kada zadruga oglašava stan koji se iznajmljuje, obavezno navodi i sumu koja se treba odvojiti za ulazak.

Ta suma umanjuje mesečne troškove budućeg stanara. Na primer, za iznajmljivanje privatnog stana od 90 kvm mesečna kirija bi bila oko 1000 evra, a za iznajmljivanje zadružnog stana, u koji je „za ulaz“ uplaćeno 30.000 evra, mesečna kirija bi bila oko 700 evra.

Ovo je samo jedan primer, a troškovi se od zadruge do zadruge razlikuju, i to u zavisnosti od kriterijuma koje smo gore već naveli.

Ukoliko stanar nakon nekoliko godina odluči da napusti stan, Genossenschaftanteil mu se vraća, s’tim što se odbija 1% godišnje. Dakle, ako ste uplatili 30.000 evra i živeli u stanu 5 godina, nazad ćete dobiti sumu umanjenu za 5%, odnosno 28.500 evra.

Pravne mogućnosti i obaveze

Postoji više faktora koji mogu biti presudni kada se čovek odlučuje koju vrstu stana će iznajmiti. Za mladu porodicu sa decom verovatno je najpovoljniji zadružni stan, jer će moći da dobiju pomoć u zavisnosti od toga kolike mesečne prihode imaju, a to će im znatno olakšati stanovanje u Beču.

Pomoć za troškove stanovanja u Beču – Wohnbeihilfe

Pravo na ovu vrstu pomoći imaju austrijski državljani, kao i stranci koji imaju regulisan boravak duže od 5 godina.

Uslovi za dobijanje pomoći zavise od:

 • Broja članova porodice.
 • Visine ukupnih mesečnih prihoda.
 • Veličine stana.
 • Troškova stanovanja.

Zahtev podnosi nosilac ugovora stana, a glavni uslov da bi se zahtev uopšte uzeo u razmatranje, jeste da je ugovor o stanovanju overen u poreskom uredu (Finanzamt) tj. da su plaćene propisane takse.

Pravno savetovalište za iznajmljivanje stana u Beču

U Beču postoji više službi koje se bave stambenim pravom, a treba izdvojiti “Mieterhilfer der Stadt Wien”, koja besplatno savetuje građane oko raznih pitanja vezanih za stanovanje u Beču:

 • Po pitanju prava i obaveza stanara i stanodavaca.
 • O pravima u zadružnim stanovima (Genossenschaft Wohnungen).
 • Kao i o pravu u privatnim stanovima (Private Wohnungen).

Kontakt:

Mieterhilfe
Guglgasse 7-9, 1030 Beč
01 4000-25900
office@mieterhilfe.at
Ponedjeljak do Petak 08:00 – 17:00.

Ugovori o stanovanju

Najvažnija stavka prilikom useljavanja u stan, a koja se vrlo često previdi, jeste dobro sastavljen ugovor.

Preseljenje sa sobom nosi veliki stres. Pravi se lista od niza stvari koje treba da se urade. Od sređivanja zidova ili podova, preko kupovine nameštaja, do administrativnih obaveza kao što su nove prijave boravka, javljanje promene adresa itd.

U toj gužvi nekako se najmanje obrati pažnja na ugovor, odnosno njegov sadržaj. Sve dok čovek stanuje u stanu, ne dolazi ni do kakvih problema, međutim, prilikom napuštanja istog često se stanodavac poziva na neke stavke u ugovoru, koje dovode do dodatnih troškova.

Primer može biti, da je u ugovoru navedeno, da se prilikom raskida i napuštanja stana obavezno moraju okrečiti svi zidovi.

Zato je veoma važno, da se pre potpisivanja obavezno dobro pročita šta piše u ugovoru.

Gde tražiti stan?

Treba spomenuti i izvore za traženje stana u Beču. Verovatno najposećeniji sajt na kome se mogu pronaći oglasi za stanovanje u Beču jeste willhaben.at. Osim njega postoji i još nekoliko portala, a mi ćemo pokušati da izdvojimo najvažnije:

Listu svih stambenih zadruga – Genossenschaft možete preuzeti ovde.

Selidbena lista

Na kraju ne treba zaboraviti na podsetnik za preseljenje, tj. listu stvari koje treba da se urade nakon selidbe:

 • Prijaviti novu adresu boravka (rok je 3 dana).
 • Preusmeriti poštu na novu adresu (3 meseca košta 12 evra i može se obaviti online na ovoj adresi.
 • Obavestiti banke i osiguravajuće kuće o novoj adresi.
 • Kontaktirati firme za internet i telefon oko prebacivanja priključka na novu adresu.
 • Obavestiti poslodavca o novoj adresi.
 • Promeniti adresu u profilu na internet portalima na kojima kupujete online (npr. Amazon).

Treba naglasiti, da prilikom preseljenja imate pravo na tzv. Sonderurlaub ili poseban odmor. Koliko ćete dobiti slobodnih dana zavisi od vašeg poslodavca, odnosno od radnog ugovora.

Tekst pravno uskladila: pravnik Danijela Todorović