Važne službe u Beču

Važne i dežurne službe u Austriji

Kontakt brojevi raznih dežurnih službi u Beču. Prijava smetnji, informacije od javnog interesa, prijava nestanka osobe, prijava nasilja u porodici i još mnoge druge...