Studenti Univerziteta u Beču moći od letnjeg semestra 2021. da kao izborni predmet izaberu bosanski jezik.

Najveće zasluge za to ima profesorka u Centru za jezike bečkog Univerziteta Azra Hodžić-Kadić.

Profesorka Hodžić-Kadić već 10 godina predaje hrvatski i srpski jezik na raznim visokoškolskim ustanovama.

Primetivši da je interesovanje za bosanski jezik u porastu, ona je pokrenula inicijativu da se u Centar za jezike uvede i ovaj jezik.

Genetski kod

“Tokom predavanja hrvatskog jezika primijetila sam da ima puno studenata hrvatskog porijekla koji su rođeni u Austriji i slabo se koriste maternjim jezikom.
U njima nekako proradi taj, kako ga ja zovem, “genetski kod” i odjednom dobiju želju da nauče maternji jezik. Vjerujem da će tako biti i sa studentima bh. porijekla.”

“Naravno, primjetan je interes za učenje bosanskog jezika i kod studenata Austrijanaca koji studiraju na raznim smjerovima sva tri ciklusa, kao i kod drugih studenata”, rekla je Hodžić-Kadić.

Prednost uvođenja bosanskog jezika je u tome što će biti i akreditovan sa tri ETCS boda.

“Uz to, ovo će svakako biti od velike koristi našoj djeci koja su rođena u Austriji, a ne koriste se dobro našim jezikom.”

“U Centru za jezike do sada su bili hrvatski i srpski, a bosanski nije bio u ponudi, iako su ga studenti željeli učiti”, kaže profesorka.

Integracijski proces

Bosanski jezik će postati deo Centra za jezike ovog Univerziteta na kom se izučava 35 stranih jezika.

“Čudno je da do sada nije bilo mogućnosti za izučavanje bosanskog jezika, pogotovo ako uzmemo u obzir historijsku povezanost Austrije i BiH”, rekla je Hodžić-Kadić.

Profesorka Hodžić-Kadić navela je činjenicu, da u Austriji živi blizu 250 hiljada BiH građana.

U svemu ovome, ističe profesorka, bilo je okolnosti koje su otežavale čitav proces uvođenja bh. jezika na Bečki univerzitet.

Najveći problem pre svega bio je nepostojanje adekvatnog nastavnog materijala.

Evropski standardi

“Naime, ne postoje udžbenici za bosanski jezik, odnosno, ako i postoje, ne odgovaraju evropskim standardima. Udžbenici koji se proizvode u BiH, međutim, nisu koncipirani prema nivoima.”

“Zbog toga sam prije dvije godine odlučila pokrenuti projekt “Otkrij bosanski”, u okviru kojeg će biti napravljeno pet udžbenika za bosanski jezik, podijeljenih po nivoima od A1 do C1 te dva gramatička priručnika.”

“Svi ovi udžbenici su višejezični i sadrže upute na engleskom i njemačkom jeziku”, zaključuje Hodžić-Kadić.

Profesorka se posebno osvrnula na važnost činjenice da deca u Austriji imaju mogućnost da uče maternji jezik u osnovnoj školi.

“Apelujem da to iskoriste kao veliku šansu za budućnost!”, istakla je Hodžić-Kadić.

Izvor: klix.ba


Pročitajte šta je sve potrebno za studiranje u Beču.