da je najdublja metro stanica u Beču (2020. god.) Altes Landgut, koja se nalazi na 30 metara ispod nivoa ulice.