da je najviši objekat u Beču (2020. god.) DC Tower, koji se nalazi u 22. bečkom okrugu, a visok je 250 metara.