Državljani Austrije, Švajcarske ili neke od zemalja članica EU koji imaju neprekidni boravak na teritoriji Austrije, mogu svojim rođacima iz tzv. “trećih” zemalja napraviti vizu pod određenim uslovima.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Pod rođacima se podrazumevaju:
  – Supružnici;
  – Istopolni partneri;
  – Roditelji;
  – Supružnikovi roditelji;
  – Bake i deke;
  – Životni saputnici ako se može dokazati da veza potiče iz tzv. “treće” zemlje i taje dovoljno dugo;
  – Osobe sa kojima je austrijski državljanin živeo u “trećoj” zemlji u istom domaćinstvu;
  – Osobe iz “trećih” zemalja za koje se austrijski državljanin mora brinuti;
 • Zahtev se predaje u Odseku za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize: 160 evra.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci.
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Potvrda o budućoj adresi stanovanja (ugovor o stanovanju ili potvrda o vlasništvu nad stanom);
 6. Potvrda o načinu izdržavanja za vreme boravka (potvrda o visini zarade podnosioca zahteva);
 7. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 8. Potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);
 9. Dokaz o srodstvu;
 10. Garantno pismo overeno kod notara;
 11. Potvrda o završenom a1 kursu nemačkog jezika;
 12. Potvrda o sredstvima kojima će se roditelji ili baka i deka izdržavati u Austriji;
 13. Potvrda o zdravstvenom stanju osobe o kojoj se austrijski državljanin brine;

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično.
 • Spajanje porodice je moguće.
 • Viza ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Potreban je dokaz o završenom A1 kursu nemačkog jezika, osim za mlađe od 14 godina i za zdravstveno ugrožene osobe.
 • Vlasnici ovakve vize nemaju pristup tržištu rada u austriji.
 • Nakon 5 godina boravka u Austriji može se zatražiti neograničena viza.
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.