Au-Pair-Kräfte je boravišna dozvola koja se dodeljuje mlađim ljudima koji rade za hranu, smeštaj i džeparac u porodici koja ima jedno ili više dece. Zauzvrat dobijaju mogućnost da upoznaju jezik i kulturu zemlje domaćina.

Vlasnici ovakvih dozvola obavezni su da stanuju u stanu ili kući porodice domaćina, osim u izuzetnim slučajevima.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Starost između 18 i 28 godina.
 • Viza se izdaje najduže na 1 godinu.
 • Za boravak kraći od 6 meseci viza se izdaje u Ambasadi ili Konzulatu zemlje iz koje osoba dolazi.
 • Za boravak duži od 6 meseci zadužen je Odsek za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize: 160 evra.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci;
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Potvrda o adresi stanovanja, ukoliko porodica kod koje se boravi nije u mogućnosti da obezbedi prostor (ovo su izuzeci);
 6. Potvrda o visini kirije, ukoliko porodica kod koje se boravi nije u mogućnosti da pokrije troškove;
 7. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 8. Potvrda od biroa za zapošljavanje “AMS”, koju obezbeđuje porodica kod koje će osoba boraviti.
 9. Ugovor sa porodicom, tzv. “Au-Pair-Vertrag”;
 10. Potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv. apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično.
 • Spajanje porodice nije moguće.
 • Prva dozvola koja se izdaje ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Nije potreban dokaz o završenom kursu nemačkog jezika.
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.