“Betriebsentsandter” je jedna vrsta poslovne boravišne dozvole, koja se dodeljuje osobama, koje određena firma iz neke od “trećih” zemalja, šalje u Austriju, da bi obavljale određeni posao za neku austrijsku firmu.

Ovakva boravišna dozvola izdaje se osobama čiji će poslovni boravak trajati duže od 6 meseci.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Ugovor sa austrijskom firmom.
 • Za boravak kraći od 6 meseci viza se izdaje u Ambasadi ili Konzulatu zemlje iz koje osoba dolazi.
 • Za boravak duži od 6 meseci zadužen je Odsek za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize: 160 evra.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci.
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Potvrda stanodavca o budućoj adresi stanovanja;
 6. Potvrda o visini kirije;
 7. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 8. Potvrda od biroa za zapošljavanje “AMS” koju obezbeđuje porodica kod koje će se boraviti.
 9. Potvrda o načinu izdržavanja za vreme boravka (Radni ugovor ili potvrda o visini zarade);
 10. Potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);
 11. Uverenje o dozvolu pristupa radnom tržištu Austrije – Sicherungsbescheinigung, koji austrijski biro za zapošljavanje (AMS) izdaje austrijskoj firmi sa kojom je sklopljen ugovor.
 12. Potvrda o eventualnim kreditima ili drugim zaduženjima u Austriji, koja se dobija od instituta KSV, a zahtev se podnosi online na sledećoj stranici.

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično.
 • Spajanje porodice nije moguće.
 • Prva dozvola koja se izdaje ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Nije potreban dokaz o završenom kursu nemačkog jezika.
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.