U Austriji je moguć boravak radi dobrovoljnog rada ili volontiranja u nekoj od humanitarnih organizacija. Za takvu vrstu boravka zakonodavac je predvideo posebnu boravišnu dozvolu.

Pod članom porodice koji se spaja podrazumeva se: suprug(a), partner(ka) ili maloletno dete slobodnog bračnog statusa.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Ugovor o volontiranju za određenu organizaciju u Austriji.
 • Za boravak kraći od 6 meseci zahtev se podnosi u Ambasadi ili Konzulatu zemlje iz koje osoba dolazi.
 • Za boravak duži od 6 meseci zahtev se podnosi u Odseku za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize: 160 evra.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci.
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Ukoliko je osoba venčana izvod iz knjige venčanih;
 6. Potvrda o budućoj adresi stanovanja (ugovor o stanovanju ili potvrda o vlasništvu nad stanom);
 7. Potvrda o načinu izdržavanja za vreme boravka (potvrda o visini zarade podnosioca zahteva);
 8. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 9. Ugovor o volontiranju za određenu organizaciju u Austriji koji mora sadržati sledeće tačke:
  – Tačan opis posla koji će se obavljati za vreme boravka;
  – Detaljni uslovi rada: radno vreme i mesto volontiranja;
  – Precizan spisak oruđa koje će volonter koristiti;
  – Opis veštine koju će volonter eventuano steći za vreme boravka;
 10. Potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično.
 • Zahtev je moguće lično predati i u Austriji prilikom legalnog dolaska.
 • Spajanje porodice nije moguće.
 • Prva dozvola koja se izdaje ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Nije potreban dokaz o završenom kursu nemačkog jezika.
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.