Zakonodavac predviđa boravišne dozvole za spajanje porodice, gde jedan član već živi u Austriji i ima administrativno uređen boravak.

Pod članom porodice koji se spaja podrazumeva se: suprug(a), partner(ka) ili maloletno dete slobodnog bračnog statusa.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Navršena 21. godina starosti kod bračnih partnera.
 • Nenavršena 18. godina starosti kod deteta (važi i za pastorke i usvojenu decu).
 • Zahtev se podnosi u Odseku za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize: 160 evra.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci.
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Ukoliko je osoba venčana izvod iz knjige venčanih;
 6. Ukoliko je dete usvojeno potvrda o usvajanju;
 7. Potvrda o budućoj adresi stanovanja (ugovor o stanovanju ili potvrda o vlasništvu nad stanom);
 8. Potvrda o načinu izdržavanja za vreme boravka (potvrda o visini zarade podnosioca zahteva);
 9. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 10. Potvrda o eventualnim kreditima ili drugim zaduženjima u Austriji, koja se dobija od instituta KSV, a zahtev se podnosi online na sledećoj stranici.
 11. Potvrda od biroa za zapošljavanje “AMS” koju obezbeđuje porodica kod koje će se boraviti.
 12. Potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično.
 • Prva dozvola koja se izdaje ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Nije potreban dokaz o završenom kursu nemačkog jezika.
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.