Fakulteti i visoke škole u Beču od davnina su bili privlačni mladim ljudima sa naših prostora koji su dolazili da prošire svoje znanje.

Predlažemo vam spisak državnih i privatnih fakulteta i univeriteta u Beču:

Državni univerziteti i fakulteti u Austriji (Staatliche Universitäten)

Privatni univerziteti Austrije (Private Universitäten)

Visoke škole strukovnih studija (Fachhochschulen)

Privatni i državni fakulteti u Beču imaju različite uslove upisa.

Neki privatni fakulteti vam mogu tražiti radno iskustvo u oblasti za koju konkurišete, položen kurs engleskog jezika i slično.

Razlikuju se i cene školarina, pa je najbolje da za konkretne informacije kontaktirate direktno onaj fakultet koji vas zanima.