Za upis i studiranje u Beču potrebna je određena dokumentacija iz države iz koje dolazite.

Bitno je naglasiti da se ne možete direktno iz strane države upisati na neki fakultet u Beču, već morate taj smer upisati u svojoj zemlji, pa se onda prebaciti na isti u Austriji.

 • Ako upisujete osnovne studije, potrebni su vam diploma o završenoj srednjoj školi i svedočanstvo iz treće i četvrte godine (prevedeno i overeno).
 • Ako upisujete master studije, umesto navedenih dokumenata, treba vam uverenje o diplomiranju.
 • Potvrda o upisanom fakultetu u svojoj državi.
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika, B2 nivo. Ako nemate ovaj sertifikat, kurs ćete pohađati i polagati u Austriji.
 • Spisak predmeta sa ocenama i ECTS bodovima.
 • Potvrda o prijemu na univerzitet (Bescheid).
 • Pasoš.
 • 2 fotografije u formatu za pasoš.

Dokumentacija – prevod

Obavezno je da sva dokumentacija bude prevedena na nemački jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, kao i da bude overena u sudu.

Kada stupite u kontakt sa fakultetom obavezno se raspitajte da li i koja dokumenta moraju da imaju apostille (takođe se dobija u sudu).

Ukoliko se odlučite da prevodite u Beču na sledećem linku možete pronaći naše sudski ovlašćene prevodioce.

Šta nakon potvrde prijema?

Kada vas fakultet obavesti da ste primljeni možete da počnete da planirate vaše studiranje u Beču.

Prvo će biti potrebno da lično odete u studentsku službu fakulteta i sa sobom ponesete:

 • potvrdu da ste primljeni na fakultet.
 • navedena dokumenta (originalna i overene kopije).
 • dokaz o osiguranju u Beču (u slučaju da ga već imate).

Prilikom prijave potrebno je uplatiti semestar (ili kurs nemačkog) i onda ćete dobiti važeću nalepnicu za taj semestar.