Hrvatska, Srbija

Granični prelaz:
Ljuba – Principovac 2

Telefon:
+381 64 8582333

Radno vreme:
24h

GPS koordinate:
45.17286895673017, 19.366213922593435