Lekar opšte prakse

Radno vreme:
Pon: 12:00 - 18:00
Uto: 08:00 - 13:00
Sre: 14:00 - 19:00
Čet: 08:00 - 13:00
Pet: 08:00 - 12:00
Vađenje krvi utorak i četvrtak od 08:00

Kasa:
Državna, Privatna