Zbog velikog povećanja cena energenata u doba korone odobrena je pomoć države u visini od 150 evra po domaćinstvu.

Pravo na potraživanje imaju sva jednočlana ili višečlana domaćinstva čiji prihodi ne prelaze osnovicu od 5.670 evra bruto mesečno.

Nezaposlena lica ili osobe sa posebnim potrebama, koji su u decembru već primili pomoć države od 150 evra, takođe će dobiti i ovih dodatnih 150 evra.

Kako dobiti pomoć države u doba korone?

Odluka o jednokratnoj pomoći ima za cilj da pomogne ljudima „što je brže moguće i sa što manje birokratije“, rečeno je u Vladi Austrije.

To znači da nije potrebno podnositi nikakav zahtev. Uplata će biti izvršena automatski na žiro račun u banci.

Korisnicima socijalnih davanja koji ispunjavaju uslove za gore navedenu pomoć od decembra, a još nisu dobili novac, iznos će biti isplaćen na račun najkasnije do februara. Ko je već dobio prvih 150 evra, sada će ponovo dobiti isti iznos.


Kako putovati u doba korone? Šta nas čeka na graničnim prelazima? Koja dokumentacija je potrebna? Pratite ovde najnovije informacije.