23

Prepoznaj exYU grad

Setite se gradova stare Jugoslavije. Pokažite šta znate!

1 / 14

Koji je ovo exYU grad?

2 / 14

Koji je ovo exYU grad?

3 / 14

Koji je ovo exYU grad?

4 / 14

Koji je ovo exYU grad?

5 / 14

Koji je ovo exYU grad?

6 / 14

Koji je ovo exYU grad?

7 / 14

Koji je ovo exYU grad?

8 / 14

Koji je ovo exYU grad?

9 / 14

Koji je ovo exYU grad?

10 / 14

Koji je ovo exYU grad?

11 / 14

Koji je ovo exYU grad?

12 / 14

Koji je ovo exYU grad?

13 / 14

Koji je ovo exYU grad?

14 / 14

Koji je ovo exYU grad?

Vaš rezultat je