11
austrija brda

Prepoznaj mesta u Austriji

Prepoznajte neka od čuvenih mesta u Austriji.

1 / 13

Koje je ovo mesto u Austriji?

2 / 13

Koji je ovo grad u Austriji?

3 / 13

Koji je ovo grad u Austriji?

4 / 13

Koji je ovo grad u Austriji?

5 / 13

Koje je ovo mesto u Austriji?

6 / 13

Koje je ovo mesto u Austriji?

7 / 13

Koje je ovo mesto u Austriji?

8 / 13

Koje je ovo mesto u Austriji?

9 / 13

Koje je ovo mesto u Austriji?

10 / 13

Koji je ovo grad u Austriji?

11 / 13

Koji je ovo grad u Austriji?

12 / 13

Koji je ovo grad u Austriji?

13 / 13

Koji je ovo grad u Austriji?

Vaš rezultat je