Prijava boravka kao i zdravstveno osiguranje obavezni su za sve studente koji sa naših prostora dolaze u Beč da studiraju.

Prijava boravka

Potvrda o prijavi boravka zove se Meldezettel i besplatna je. Za ovu potvrdu potreban vam je:

  • Ispunjen formular (preuzmi ovde).
  • Važeći pasoš.
  • Potvrda ili ugovor o stanu (ne traži se uvek, ali je bolje imati).
  • Ako imate titulu (npr. BEd) potvrda da bi se uz vaše ime na prijavi boravka upisala i ona (nije obavezno).

Od trenutka kada dođete u Beč imate rok od 3 dana da nadležnim organima prijavite svoj boravak.

Prijava boravka obavlja se u okrugu (Bezirk) u kome ćete stanovati, a tačne adrese i radno vreme možete pronaći ovde.

Meldezettel će vam trebati prilikom svih ostalih administrativnih obaveza i zato je preporuka da ga dobro čuvate.

Zdravstveno osiguranje za studente

Sva lica koja žive na teritoriji Austrije, pa samim tim i studenti treba da budu zdravstveno osigurani.

Postoje brojne osiguravajuće kuće u Beču. Cena zdravstvenog osiguranja za studente je oko 50 evra mesečno.

Potrebno je da odete u neku od osiguravajućih kuća po izboru, ispunite zahtev za prijavu osiguranja, dostavite potvrdu o studiranju u Beču i kopiju pasoša.

Studenti koji rade do 10 sati sedmično mogu prijaviti studentsko i penziono osiguranje, koje je skuplje za nešto manje od 10 evra od standardnog studentskog osiguranja.

Ako student radi 20 i više časova sedmično, u tom slučaju će biti osiguran kod firme u kojoj radi i ne mora dodatno plaćati osiguranje.

Ukoliko u Austriji već živi neki član vaše porodice moguće je da se preko njega osigurate i ništa ne plaćate. To se zove Mitversicherung.

Ovakva vrsta osiguranja dozvoljena je za studente do 27. godine starosti.

Na sledećoj stranici možete pronaći sve što vam je potrebno za prijavu osiguranja za studente.