Ako želite da upišete doktorske studije u Beču uslovi upisa razlikuju se na pojedinim fakultetima i zato se treba konkretno informisati za određeni smer.

Kako upisati doktorske studije

U velikoj većini slučajeva za doktorske studije morate individualno naći mentora koji bi pristao da vodi vaš istraživački projekat.

Kada pronađete mentora uradili ste više od 98% posla oko upisa samih doktorskih studija.

Potrebno je da spremite na vreme sažetak vašeg budućeg doktorskog rada i veoma je važno da ovaj predlog bude kvalitetan i dobro napisan jer od njega zavisi da li ćete biti pozvani na razgovor i upisati studije.

Bitno je da pronađete neku neistraženu oblast u nauci ili da date potpuno novo tumačenje neke oblasti.

To podrazumijeva da redovno pratite sva dešavanja iz date oblasti, ali i da poznajete afirmisane stručnjake i profesore koji se time bave.

Trajanje doktorskih studija

Doktorske studije traju od 3 godine, sa mogućnošću produženja do 5 godina, a neki prosek u Beču je oko 4 godine.

Koncept studija uglavnom se zasniva na sistemu istraživačkog rada i pisanja teze. Vrlo retko slušate predavanja i polažete ispite, uz izuzetak nekih seminara ili kurseva.

Postoje i doktorski programi istraživačkog projekta na kome radi više doktoranata pod vođstvom mentora. Ovaj tip doktorskih studija čest je za prirodne nauke.

Finansiranje

Za razliku od zemalja bivše Jugoslavije gde je školarina za doktorske studije jako skupa (npr. FON u Beogradu košta oko 2.500 evra za godinu), u Beču su ove studije znatno jeftinije.

Cena za studente koji dolaze iz tzv. trećih zemalja (izvan EU) ona se kreće od 726,72 evra po semestru i može biti različita.

Velike su mogućnosti za dobijanje stipendije za doktorske studije ukoliko ste akademski i istraživački jak kandidat. Više od 90% studenata koji rade doktorat, to čine uz pomoć stipendije.