Od 1. jula 2011. u Austriji postoji mogućnost doseljavanja kvalifikovane radne snage iz celog sveta kroz sistem „Rot-Weiß-Rot – Karte“ (crveno-belo-crvena dozvola).

Ovaj sistem doseljavanja zasniva se na određenim kriterijumima i omogućava kvalifikovanoj radnoj snazi iz trećih zemalja (za lica iz država EU, Islanda, Norveške i Švajcarske važi drugi sistem) i članovima njihovih porodica trajno nastanjivanje u Austriji.

Kriterijumi

Pomoću dozvole “Rot-Weiß-Rot – Karte” zainteresovani kandidati iz država koje nisu članice EU na osnovu  objektivnih kriterijuma neposredno mogu da ustanove da li mogu da se dosele u Austriju i pod kojim uslovima.

Sistem bodovanja zasniva se na sledećim kriterijumima: 

  • kvalifikacija
  • radno iskustvo 
  • poznavanje jezika
  • starost
  • studije u Austriji (kod posebno visokokvalifikovanih)

Dozvola „Rot-Weiß-Rot – Karte” važi 24 meseci i omogućava  zapošljavanje kod onog poslodavca za kojeg je dozvola zatražena.

Posle toga može se podneti zahtev za dozvolu  Rot-Weiß-Rot – Karte plus (Crveno-belo-crvena karta plus) koja vlasniku omogućava slobodan pristup tržištu rada.

Lica koja se u Austriju doseljavaju na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte” pre dolaska u Austriju ne moraju da dokazuju poznavanje nemačkog jezika (ne podležu obavezi “Nemački jezik pre doseljenja”). 

Međutim, poznavanje nemačkog ili engleskog jezika može doneti bodove.

Ostali članovi porodice

Članovi porodice radne snage koja se doseljava na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot – Karte” ne podležu kvoti i dobijaju dozvolu „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ koja odmah omogućava  pristup tržištu rada.

Kod članova porodice treba obratiti pažnju na pravila „Nemački jezik pre doseljenja”.

I na nivou  Evropske unije osmišljena su pravila za doseljenje za kvalifikovanu radnu snagu koja se implementuje u svakoj državi EU pojedinačno.

U Austriji je u tu svrhu uvedena dozvola “Blaue Karte EU (Plava EU karta)” .

Preuzeto sa https://www.advantageaustria.org

Na sledećem linku možete preuzeti .pdf dokument u kome je detaljno opisan postupak dobijanja “Rot-Weiß-Rot-Karte”: preuzmi.

Tekst pravno uskladila: pravnik Danijela Todorović