Upoznavanje sa kaznama i propisima u Austriji od velikog su značaja za sve vozače koji planiraju putovanje ili boravak u ovoj zemlji.

U ovom članku istražićemo saobraćajne kazne u Austriji, od prekršaja koji se kažnjavaju, do visina novčanih kazni i potencijalnih posledica za vozače. Saznajte kako da budete sigurni i usklađeni sa austrijskim saobraćajnim propisima, kako biste izbegli neprijatnosti i zadržali bezbednost na putevima.

Saobraćajne kazne u Austriji – tri modela

Kazne za saobraćajne prekršaje obično se naplaćuju putem prekršajnih naloga (Organstrafmandat), anonimnih naloga (Anonymverfügung).

Treći model tzv. nalog za kaznu (Strafverfügung) predviđen je za posebno teški prekršaje koji mogu dovesti do krivičnog postupka. Takođe, može se pokrenuti postupak za oduzimanje vozačke dozvole.

Mandatna kazna – Organstrafmandat

Saobraćajna kazna putem prekršajnog naloga, odnosno mandatna kazna, se izriče na licu mesta od strane policije tokom saobraćajne kontrole.

Ovakva vrsta kazne iznosi najviše 90 evra, izriče se samo za manje prekršaje u saobraćaju i naplaćuje se na licu mesta ili se izdaje uplatnica koja se mora uplatiti u roku od 14 dana.

Ukoliko se ne uplati iznos kazne, pokreće se sudski postupak. Treba još reći, da se protiv mandatne kazne ne može uložiti žalba.

Anonimna kazna – Anonymstrafverfügung

Mnogi ljudi greše kada misle da je anonimna kazna došla zato što nas je neko anonimno prijavio da smo napravili neki prekršaj.

Radi se, naime, o tome da je napravljeni prekršaj takve vrste, da ne iziskuje pokretanje krivičnog postupka ili postupka za oduzimanje vozačke dozvole, pa je onda nebitno ko je upravljao vozilom u trenutku prekršaja, tako da vozač ostaje anoniman.

Ovde se uglavnom radi o prekršajima koji su neposredno utvrđeni putem javnog nadzora, kao što je npr. radarski uređaj.

Tada se na snimku utvrdi ko je vlasnik vozila i njemu se šalje rešenje o kazni, kao i uplatnica. Policiju ne zanima ko je zaista upravljao vozilom.

Kod ove vrste kazne, maksimalni iznos može biti 365 evra, a rok za uplatu je 4 sedmice.

Protiv ove saobraćajne kazne se može podneti žalba ukoliko lice smatra da je oštećeno. Žalba se ne podnosi lično, već se ignoriše rok za uplatu, što automatski pokreće postupak.

Treba imati na umu, da u slučaju pokretanja žalbe argumenti koji vas oslobađaju krivice moraju biti kristalno jasni i ubedljivi, inače će žalba biti odbačena, a novonastali troškovi znatno porasti.

Kazneni nalog – Strafverfügung

Kada policija proceni da je određeni saobraćajni prekršaj ozbiljno ugrozio bezbednost saobraćaja, onda se utvrđuje ko je upravljao vozilom i vozač se poziva na odgovornost.

Protiv ovakvog naloga se može podneti žalba i to usmeno ili pismeno najkasnije 14 dana nakon prispeća kazne.

Od trenutka prispeća žalbe, kazneni nalog prestaje da važi i ulazi se u sudski postupak, po čijem okončanju se izdaje sudsko rešenje o odluci.

Sistem bodova – Vormerksystem

Prema ovom sistemu, svaki prekršaj nosi određeni broj bodova. Kada vozač sakupi određeni broj bodova u određenom vremenskom periodu, može doći do različitih posledica, kao što su obavezno pohađanje dodatne obuke, privremeno oduzimanje vozačke dozvole ili trajno oduzimanje vozačke dozvole.

Naravno, ne boduju se svi prekršaji, već samo određeni, kao što su na primer:

  • vožnja u alkoholisanom stanju (dozvoljeno je 0.5 promila ili 1-2 flaše piva, odnosno 0.1 promil za mlade vozače čija je dozvola još uvek na probi)
  • Nepravilno vezivanje pojasa kod dece (ili neimanje sedišta za decu – Kindersitz-a)
  • Prelazak preko crvenog svetla na semaforu gde je znatno ugrožena bezbednost saobraćaja
  • Nezaustavljanje kod znaka stop

Ukoliko se dva puta za redom dogodi isti prekršaj, vozač se šalje na pohađanje dodatne obuke.

Ako se u roku od tri godine ponovo dogodi isti prekršaj, onda se oduzima vozačka dozvola na najmanje tri meseca.

Ukoliko se u periodu od dve godine samo jednom bodovao određeni prekršaj, ti bodovi se nakon navršene dve godine brišu iz sistema.

Prekoračenje brzine

Najčešće saobraćajne kazne koje vozači u Austriji plaćaju su kazne zbog prekoračenja brzine. Merenje brzine se vrši na dva načina, pokretnim i stacionarnim radar uređajima.

Pod pokretnim radar uređajima podrazumevaju se ručni radari koje saobraćajna policija koristi u kontroli saobraćaja. Prilikom merenja brzine postoji izvesna tolerancija:

  • U naseljenom mestu toleriše se prekoračenje od 5 km/h
  • Na regionalnim, magistralnim i auto putevima tolerancija je 5% preko ograničenja

Stacionarni radari su uređaji koji su postavljeni pored puta i samostalno funkcionišu.

Za prekoračenje brzine predviđene su kazne od minimum 30€ pa i do nekoliko hiljada evra ili oduzimanja vozačke dozvole ukoliko se tako proceni.

Predviđene brzine na austrijskim putevima su: 50km/h u naseljenim mestima, 100 km/h na regionalnim i magistralnim putevima, 130 km/h na autoputevima.

Saobraćajne kazne za pogrešno parkiranje

Pod pogrešnim parkiranjem podrazumeva se parkiranje na mestu gde je to saobraćajnim znakom zabranjeno, ali i parkiranje vozila bez odgovarajuće kartice za parking – Parkschein-a.

Minimalna kazna je 36 evra, a može biti i mnogo veća, ako na primer parkirate na mestu predviđenom za invalide, vozila hitne pomoći ili blokirate pristup nekoj važnoj ustanovi.

Kod težih prekršaja kontrolni organ uglavnom aktivira šlep službu, pa na visinu kazne morate dodati i još oko 200 evra kako bi ste auto dobili nazad.

Oduzimanje vozačke dozvole

Svakako je oduzimanje vozačke dozvole najteža saobraćajna kazna, ne samo u Austriji nego i u drugim zemljama. Tim pre što uz nju obično ide i visoka novčana kazna.

U Austriji se dozvola oduzima uglavnom zbog vožnje u alkoholisanom stanju ili prevelikog prekoračenja brzine, mada postoji i drugi razlozi, kao što je npr. vožnja autoputem u surotnom smeru, tzv. Geisterfahrer.

U svakom slučaju, vozač se šalje na pohađanje dodatne obuke kao i na razgovor sa psihologom. Ukoliko nakon vraćanja vozačke dozvole vozač ubrzo ponovo počini isto delo može doći do trajnog oduzimanja iste.

Što se tiče stranih dozvola, one se ne mogu oduzeti od strane austrijskih organa, ali se izriče presuda o zabrani upravljanja vozilom na teritoriji Austrije u određenom vremenskom periodu, kao i novčana kazna.

“Cenovnik” za saobraćajne kazne u Austriji

Izdvojili smo nekoliko saobraćajnih prekršaja i visine kazni za koje smo smatrali da su najčešći:

Vrsta prekršajaVisina kazne
Prekoračenje brzine do 30km/h u naseljenom mestudo 72€
Prekoračenje brzine od 30km/h na autoputudo 726 €
Vožnja u alkoholisanom stanju od 0.8 do 1.2 promila800€ – 3700€
Prelaz na crveno svetlo na semaforu50€ – 70€
Nedozvoljeno preticanje35€ – 80€
Korišćenje telefona prilikom vožnje100€
Nevezivanje pojasa50€
Nedostatak žutog prsluka u opremimin. 14€
Neodgovarajuće gume u zonama obavezne zimske opremeod 60€
Pogrešno parkiranjeod 36€
Stanje: maj 2023.

Neke kazne su fiksne, a neke po principu “od” i one mogu biti i veće ukoliko policija prilikom kontrole proceni da je tako nešto potrebno.

Obzirom da je život postao prilično skup, zaista je nepromišljeno “bacati” novac na saobraćajne kazne. Pridržavanjem propisa ne samo što ćemo uštedeti novac, nego ćemo i saobraćaj učiniti bezbednijim, što je ustvari i najvažnije.


Pročitajte još:
Kako prevesti vozačku dozvolu u Austriji
Kako kupiti nov auto u Austriji