U Sloveniji su od danas promenjeni propisi o ulasku u zemlju.

Novom uredbom slovenačka Vlada skratila je važenje PCR testa sa 48 na 24 časa. Dakle, test neće smeti biti stariji od jednog dana, da bi se slobodno moglo ući u zemlju.

Osobe koje svakodnevno ulaze u Sloveniju radi posla, moći će i dalje nesmetano da putuju. Oni će zemlju morati da napuste najduže 14 sati nakon ulaska u nju.

To znači da je dozvoljeni boravak ograničen na radno vreme i vreme koje se provodi u putu na posao i sa posla.

Takođe su promenjena pravila o tranzitu i međunarodnom transportnom i putničkom saobraćaju, kao i za diplomatsko osoblje.

Međunarodni prevoznici će moći u Sloveniji da se zadrže naduže 8 sati. A tranzit kroz zemlju je sa 12 sati skraćen na 6 sati, od trenutka ulaska do trenutka izlaska.

Sa liste izuzetaka koji su omogućavali kratak ulazak u zemlju bez ograničenja, izbrisani su hitni poslovni razlozi.

Do nedavno su bile dozvoljene posete članova uže porodice. Ovom uredbom i takve posete se više neće odobravati.

Novi propisi o ulasku zabranjuju ulazak i školarcima i studentima koji pohađaju obrazovne institucije sa druge strane granice.

Takođe se uskraćuje ulazak osobama koje u Sloveniju dolaze radi lekarskih pregleda ili intervencija.

Ova uredba donešena je na osnovu trenutne epidemiološke situacije u Sloveniji.

Ona je u skladu sa činjenicom da je vreme božićnih i novogodišnjih praznika, kada se inače puno putuje, a cilj je da se smanji mogućnost prenošenja virusa na minimum.

Na sledećem linku možete pratiti aktuelnu situaciju na graničnim prelazima sa Slovenijom.


Od 19. decembra i u Austriji su pooštrene mere za ulazak u zemlju.

Tekst pravno uskladila: pravnik Danijela Todorović