Pitanje da li se austrijska penzija umanjuje ako živite u inostranstvu vrlo se često postavlja među našim ljudima koji su već u penziji ili im ona neposredno predstoji.

„Ja svoju penziju podižem u Beču. Dođem svaki treći mesec po novac.“ – kažu mnogi austrijski penzioneri. Na pitanje zbog čega odgovor je „zato što bi mi u Srbiji bila umanjena“.

Da li je ovo zaista tačno?

Prema zakonu penzija stečena u Republici Austriji isplaćuje se u punom iznosu bez obzira da li živite u Austriji ili ne.

Ovo posebno važi ako je glavno prebivalište u nekoj od EU zemalja računajući i Švajcarsku ili u Srbiji, BiH, Sev. Makedoniji i Crnoj Gori sa kojima Austrija ima potpisan poseban sporazum.

Dakle, ako vam je u Austriji mesečna penzija 1200€ istu sumu ćete dobijati i u nekoj od gore navedenih država.

Dve mogućnosti za penzionere

Kada austrijski penzioner odluči da se preseli u npr. Srbiju (isto je i za ostale navedene zemlje), on ima dve mogućnosti:

  • Da mu prebivalište u Austriji ostane glavno.
  • Da u Srbiji prijavi glavno prebivalište.

U prvom slučaju sve ostaje isto kao i da živite u Austriji, ali zakonodavac ima pravo da proveri koliko ste dugo u toku godine boravili van Austrije.

Svaki boravak od preko 2 meseca u toku jedne godine nije dozvoljen, odnosno mora se prijaviti penzionom osiguranju, iako mnogi naši ljudi prekoračuju ovaj termin.

Drugi slučaj je pravno gledajući potpuno legalan. Selite se u Srbiju, prijavite to austrijskom penzionom osiguranju, osigurate se u Srbiji i penzija vam dolazi ili na račun ili preko pošte.

Od penzije se kao i od plate jedan deo odbija na ime doprinosa. Recimo jedan deo odlazi na zdravstveno osiguranje.

U Srbiji ćete zdravstveno biti osigurani tako što će se prema već navedenom bilateralnom sporazumu doprinos odbijati od vaše austrijske penzije, što nije nikakav dodatni trošak, jer se on i u Austriji svakako odbija.

Ovde treba naglasiti da vaša kartica osiguranja E-Card više neće biti važeća u Austriji.

U slučaju da povremeno dolazite u npr. Beč i želite da obavite neke lekarske preglede, to ćete moći, ali uz pomoć posebne potvrde koja zamenjuje E-Card, a koju će vam izdati WGKK.

Kada se umanjuje penzija?

Kao što smo već naveli, penzija stečena u Austriji isplaćuje se u istoj visini u bilo kojoj od exYu država koje su potpisnice spomenutog sporazuma – osim u jednom slučaju.

Ukoliko osiguranik ima penziju nižu od previđenog minimuma u Austriji onda se od države dobija tzv. „dodatak za poravnanje“ (Ausgleichzulage).

Ne postoji fiksni minimum penzije, već se on određuje na osnovu socijalne situacije određenog penzionera.

Npr. neko je u Austriji radio 20 godina, imao malu platu i stekao starosnu penziju u visini od 650€ mesečno.

On podnosi zahtev za dodatak za poravnanje. Zakonodavac uzima u obzir sve okolnosti i određuje mu dodatak od npr. 300€. Ukupno će dakle dobijati 950€ mesečno.

U jednom trenutku spomenuti penzioner odluči da se preseli u Bosnu i Hercegovinu. Tamo će mu biti isplaćivana samo osnovna penzija od 650€ bez dodatka.

To je jedini slučaj kada se austrijska penzija umanjuje zbog boravka van Austrije.


Na sledećem linku možete preuzeti brošuru na našem jeziku „Informacije za penzionere koji žive u inostranstvu“.