Za master studije u Beču procedura upisa je slična kao i za osnovne studije. Razlika je što se u navedenoj dokumentaciji prilaže diploma fakulteta.

U većini slučajeva nije potreban prijemni ispit, ali je svakako potrebno raspitati se na izabranom fakultetu.

Dokumentacija za master studije

Prilikom apliciranja za upis master studija potrebno je priložiti:

  • Uverenje sa fakulteta u vašoj državi da ste stekli uslove za upis mastera na tom fakultetu.
  • Dodatak diplomi koji prikazuje ocene iz predmeta na dodiplomskim (osnovnim) studijima.
  • Ukupan broj ECTS bodova (180 bodova).
  • Prevodi na nemačkom jeziku prevedeni od strane sudskog tumača. Ukoliko šaljete samo kopije, biće potrebno da ih overite kod notara.
  • Neki fakulteti u Beču vam mogu tražiti da dostavite potvrdu da ste upisli master studije u zemlji iz koje dolazite.
  • Kopija pasoša (ne mora biti overena).
  • Obrazac za upis (može se preuzeti na stranici fakulteta).
  • Dokaz o položenom kursu nemačkog jezika, nivo A2.

Tražena dokumenta šaljete poštom na adresu fakulteta. Imajte na umu vreme potrebno da pošiljka stigne u Beč, kako ne biste premašili zadate rokove.

Takođe, na pojedinim fakultetima postoji mogućnost studiranja mastera na engleskom jeziku.

Za ove studije biće vam potrebno odlično poznavanje engleskog jezika.

Trajanje master studija

Iskustva studenata u Beču pokazuju da je ponekad veoma teško upisati postiplomske studije i da se dešava da ni studenti koji su osnovne završili na istom fakultetu, ne mogu da upišu master iz prvog pokušaja.

Master studije mogu trajati od najmanje 1 do 2,5 godine studija. U većini slučajeva one traju 4 semestra.

Jednogodišnji master programi su specijalistički po prirodi i namenjeni su studentima koji žele da steknu specijalizaciju neophodnu za tržište rada.