Portal FinanzOnline koristi preko 5 miliona ljudi u Austriji. Zahvaljujući njemu od 2003. do danas Vlada je uštedela oko 650 miliona evra.

Čemu služi ovaj portal?

FinanzOnline ima višestruku ulogu, a ona se ogleda pre svega u tome, da se preko portala od kuće može odraditi niz administrativnih poslova.

Tako se online putem može predati zahtev za dečji dodatak, poravnanje poreza ili digitalni potpis.

Ovo su samo neke od mogućnosti, a kasnije ćemo ih sve nabrojati.

Kako se koristi?

Da bi ste koristili usluge ovog elektronskog portala morate se prvo registrovati na sledećoj stranici.

Prilikom popunjavanja podataka naići ćete na polje Benutzer-Identifikation. Tu treba da izmislite šifru koja će se sastojati od 8 do 12 slova i znakova kombinovano, i naravno, zapamtite je.

Kada završite popunjavanje i pošaljete zahtev proći će nekoliko dana dok vam na kućnu adresu ne stigne pismo sa vašim LogIn podacima.

Sa tim podacima ulazite u vaš lični portal i od trenutka ulaska sve funkcije su vam dostupne.

Koje mogućnosti nudi FinanzOnline?

Preko ovog portala mogu se ostvariti sledeća prava:

  • Podnošenje zahteva za dobijanje ili produženje dečjeg dodatka
  • Vađenje potvrde o trajanju dečjeg dodatka
  • Ispunjavanje zahteva za poravnanje godišnjeg poreza (Arbeitnehmerveranlagung)
  • Uvid u lični poreski akt
  • Aktiviranje digitalnog potpisa (Handy-Signatur)

Pristup svim navedenim mogućnostima je vrlo jednostavan i pregledan.

Dečji dodatak

Ako vam npr. treba potvrda o dečjem dodatku, kliknete na opciju “Familienbeihilfe”, ispunite zahtev i u roku od 20tak sekundi potvrda će se naći u vašem digitalnom poštanskom sandučetu.

Takva potvrda je važeća bez potpisa i pečata i možete je odmah u digitalnoj formi proslediti tamo gde je to potrebno.

Poravnanje godišnjeg poreza

Čim uđete na svoj portal videćete glavnu opciju za poravnanje godišnjeg poreza (Arbeitnehmerveranlagung ili Steuererklärungen).

Kada pokrenete proces imate mogućnost da vas kroz popunjavanje vodi video asistent ili da sami ispunite zahtev.

Kada ste sve popunili program će proveriti da li su svi potrebni podaci ispravno uneti. Ako jesu, dobićete poruku da je vaš zahtev uredno predat poreskoj upravi i da će te biti obavešteni kad se završi obrada.

Na glavnoj stranici imate mogućnost podešavanja kako da dobijete rešenje (Zustelloptionen). Tu možete izabrati da vas obaveste mejlom ili poštom.

Digitalni potpis

Handy-Signatur ili digitalni potpis je vrlo korisna opcija koju bi svaki građanin trebalo da koristi, jer prosto štedi vreme.

Prilikom aktiviranja utvrđuje se vaš identitet i povezuje sa vašim brojem telefona koji će ubuduće biti vaš online potpis.

Na ovaj način možete dobijati digitalnu poštu, podnositi zahteve socijalnom osiguranju, vaditi potvrde o nekažnjavanju i još mnogo toga.

Sve to radite preko interneta, od kuće ili sa telefona usput, a bez da morate da odete u neku od institucija i čekate na red.


Pročitajte više o dečjem dodatku u Austriji: gde da podnesete zahtev, koje uslove morate ispuniti i kolika je visina isplate…

Tekst pravno uskladila: pravnik Danijela Todorović