Obzirom da zemlje iz kojih dolaze naši studenti ne spadaju u red bogatih jedno od najvažnijih pitanja je koliko košta studiranje u Beču.

Raspadom Jugoslavije prestala je da važi uredba po kojoj su studenti iz te nekadašnje države imali pravo na besplatno studiranje u Beču.

Danas studenti sa područja bivše Jugoslavije školarinu plaćaju 726,72 evra za semestar.

Treba naravno reći da školarina može biti i znatno skuplja na npr. privatnim fakultetima, zato se dobro raspitajte koliko vaš izabrani fakultet košta.

Stipendije

Kao i u zemljama iz kojih naši studenti dolaze i u Austriji postoje stipendije.

One neće pokriti sve troškove vaših studija, ali mogu itekako doprineti raterećenju budžeta.

Država, ali i brojne organizacije nude različite vrste stipendija.

Na sledećim stranicama možete potražiti više informacija o uslovima i mogućnostima apliciranja za stipendije:

Većina stipendija je u vidu programa razmene studenata, ali ima i onih koje su namenjene za celokupne studije.

Stipendije mogu biti jednokratne, ili trajati do najviše 10 meseci u jednoj godini.

Visina stipendije

Iznos mesečnih stipendija najčešće se kreće u rasponu od 940 do 1040 eura i biće dovoljan da pokrije sve tekuće troškove studentskog života.

Ako racionalno trošite novac, ostaće vam i za poneku manju kupovinu ili kraće putovanje.

Za stipendiju možete konkurisati na dodiplomskim, ali i postiplomskim i doktorskim studijama.

Rezultati konkursa za stipendije zavise od kvaliteta prijava i vaših postignutih rezultata u dosadašnjem procesu obrazovanja.

Za dodiplomske studije možete konkurisati na:

Za postiplomske i doktorske studije postoje programi: