Za studiranje u Beču biće vam potreban sertifikat o položenom kursu nemačkog jezika.

Prema novom pravilniku Univerziteta u Beču u prijavi na studijske programe na nemačkom jeziku, kandidati moraju da prilože dokaz o znanju nemačkog jezika na nivou A2, čak iako žele da pohađaju pripremne kurseve na univerzitetu.

Za upis na studijske programe potreban je dokaz o znanju nemačkog jezika na nivou C1. 

Šta to praktično znači? Više nije moguće upisati studije i učiti nemački jezik “od nule” na samom univerzitetu. Potrebno je dokazati početno znanje nemačkog.

Trajanje kursa i cena

Kurs nemačkog jezika u Beču može trajati jedan ili više semestara, u zavisnosti od trenutnog nivoa vašeg znanja jezika i želje da napredujete.

Cena učenja jezika je oko 1.200 evra po semestru i dodatnih 20 evra za materijal. Kad ste spremni za polaganje, pristupate ispitu.

Koji sertifikat se priznaje?

Sledeći sertifikati se priznaju kao uslov za studiranje u Beču:

  • Österreichisches Sprachdiplom – (ÖSD Zertifikat)
  • Sertifikat Gete Instituta
  • telc Deutsch
  • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe I – DSD
  • diploma Jezičkog centra na Bečkom univerzitetu
  • za nivo C1 : Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF), minimum TDN 4 u svim delovima testa

Na sledećem linku možete pronaći škole koje nude kurseve a na kojima se možete sporazumeti na maternjem jeziku.

Besplatna priprema za sertifikat

Nemački jezik takođe možete učiti i na obrazovnom internet portalu „Moj jezički portal“ koju je omogućio Austrijski integracioni fond (ÖIF).

Iako će te za polaganje za sertifikat ipak morati da platite, ovaj portal vam može pomoći da se potpuno besplatno pripremate.

Osim toga na internet stranici se nalaze aktuelne informacije o kursevima nemačkog jezika i ispitnim rokovima u određenim jezičkim institucijama.

Informacije i sadržaji su dostupni na nemačkom, bosanskom/hrvatskom/srpskom, engleskom, francuskom, turskom i drugim jezicima.