Održavanje gasne terme u Austriji osim što je neophodno zbog sigurnosnih i funkcionalnih razloga ono je i zakonom obavezujuće.

Svako ko koristi gasnu termu mora je redovno servisirati. Prema zakonu iz 2015. godine, stanar snosi troškove godišnjeg održavanja, ali stanodavac mora da plati bilo kakvu eventualnu popravku.

Koja je razlika između održavanja i popravke?

Prilikom održavanja, proverava se funkcionalnost gasne terme, a obavlja se i čišćenje od nastale prljavštine.

Stanar snosi troškove održavanja tj. servisiranja terme. Ovo takođe uključuje manje popravke, kao što je npr. zamena dihtunga.

Pod popravkom se podrazumeva otklanjanje bilo kakvih većih oštećenja na termi kao i zamena starih i dotrajalih.

Prema zakonu o stanovanju, stanodavac snosi troškove popravke ili zamene gasne terme.

Često se dešava da stanodavac u ugovor unese stavku da je stanar dužan da snosi apsolutno sve troškove vezane za termu. Takvi ugovori su nezakoniti i nevažeći.

Kada zakupac mora da plati troškove popravke ili zamene gasne terme?

Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora o stanovanju u stanu nije postojala gasna terma, već ju je zakupac sam ugradio, onda on na sebe preuzima sve troškove koji u budućnosti mogu da nastanu.

To dakle podrazumeva i godišnji servis i eventualne popravke koje mogu da nastanu sa godinama korišćenja.

Koliko često je potrebno održavanje gasne terme i koji su troškovi?

Održavanje gasne terme mora se obaviti jednom godišnje ili, ako je terma nova, svake druge godine.

Za starije terme neophodno je svake godine uraditi servis. Posle petnaest godina smatra se da je terma dotrajala i da se mora zameniti novom.

U proseku, održavanje gasne terme košta oko 100 evra. Pre nego što se angažuje firma treba obavezno proveriti šta je uključeno u cenu, na primer radno vreme i vreme putovanja treba da budu uključeni u cenu.

Da li je održavanje terme obavezno?

Ne samo da je obavezno, nego je zakonski propisana kazna u visini od 7.300 evra ukoliko inspekcija utvrdi da terma nije redovno servisirana.

Potpisivanjem ugovora o zakupu, stanar na sebe preuzima obavezu da održava gasnu termu.

Važno je da čuva sve račune za održavanje kako bi mogao da dokaže stanodavcu da je ispunio ovu obavezu.

Šta se dešava ukoliko se prilikom servisa utvrdi oštećenje na termi?

Prilikom servisiranja terme strogo se preporučuje da stanar bude prisutan. Ako se utvrdi neko oštećenje, mora se pismeno obavestiti stanodavac.

Stanodavac je dužan da u što kraćem roku reaguje i otkloni kvar, odnosno angažuje firmu koja će to uraditi.

Obzirom da popravka ili zamena mogu da potraju preporučuje se da se terma servisira van grejne sezone, najbolje u toku leta.

U slučaju da je kvar otkriven u toku grejne sezone, stanar može odmah da angažuje servisera da otkloni kvar. Nakon toga račun se šalje stanodavcu koji je u obavezi da ga izmiri.

Šta je to “Pickerl” za gasnu termu?

U zavisnosti od jačine gasne terme u različitim intervalima vrši se merenje (Abgasmessung) od strane stručnih osoba i tom prilikom dobija se nalepnica sa datumom važenja, tzv. Pickerl.

Pickerl za gasnu termu

Gasne terme

  • do 26kw proveravaju se na svake 4 godine
  • od 26kw do 50kw na svake 2 godine
  • preko 50kw jednom godišnje

Cena ovog servisa iznosi maksimalno 48€, premda mnoge firme nude paket-cenu u koju ulazi i redovno godišnje održavanje kao i Pickerl.

U svakom slučaju, treba se dobro raspitati šta ulazi u cenu, da ne bi kasnije došlo do nesporazuma.

Na kraju treba reći da svaki stan koji ima gasnu termu ima i obavezu da plaća odžačara. Cena je u većini slučajeva već uračunata u kiriju.


Među našim servisima možete pronaći instalatere koji govore našim jezikom, a imaju licencu za održavanje gasne terme.

Potrebno je da u pretrazi pod stavkom vrsta usluga izaberete “Instalacije” i dobićete spisak naših firmi koje obavljaju navedenu delatnost.