Kao što je u Austriji moguće biti oslobođen plaćanja raznih taksi (npr. porez na motor itd.), tako za određene osobe postoji mogućnost za oslobađanje od plaćanja GIS-a.

Za one koji ne znaju, GIS je pretplata na radio-televizijski signal koja se plaća svakih 2 meseca i iznosi od 45 – 56 evra (razlikuje se od Pokrajine do Pokrajine).

Ko ima pravo na oslobađanje od plaćanja GIS-a?

Pre svega, podnosilac zahteva za oslobađanje od pretplate mora biti punoletan i mora imati glavno prebivalište na adresi za koju traži oslobađanje od plaćanja.

Sledeće grupe imaju prava na oslobađanje od plaćanja pretplate:

1. Osobe sa niskim prihodima – uz dokaze o prihodima svih članova domaćinstva koji zajedno ne prelaze najnižu granicu prihoda u visini od:

  • Jednočlano domaćinstvo 1.154,15 evra.
  • Dvočlano domaćinstvo 1.820,80 evra.
  • Za svakog sledećeg člana se dodaje po 178,08 evra. Radi se o neto iznosu.

Od tih iznosa se mogu odbiti i neočekivani izdaci (npr. izdaci za hendikepirano dete u porodici ili za nepredviđenu školarinu itd.), što se mora pismeno dokazati.

Isto tako se mogu uvažiti i izdaci za troškove tekućeg održavanja stana tzv. Betriebskosten. U tom slučaju se mora podneti dokaz o stanarini uključujući Betriebskosten.

2. Nezaposlene osobe – moraju priložiti odgovarajuću potvrdu Zavoda za zapošljavanje o visini primanja.

3. Primaoci dodatka uz novac za negu dece – Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld uz dokaz o primanju.

Ovaj dodatak na zahtev mogu dobiti roditelji s niskim prihodom koji primaju paušalni iznos ove pomoći. Dodatak iznosi 6,06 evra na dan.

Dobija ga samohrani roditelji koji ne zarađuje više od 7.600 evra u kalendarskoj godini (2022.) kao i roditelj u braku ili vanbračnoj zajednici koji prima pomoć za negu dece, a ne zarađuje više od 7.600 evra, dok njegov partner nema prihod veći od 16.200 evra u kalendarskoj godini.

VAŽNO: Sam novac za negu dece, bez gore navedenog dodatka, ne predstavlja razlog za oslobađenje i uračunava se u ukupni prihod domaćinstva.

4. Osobe oslobođene plaćanja takse za recepte – Rezeptgebührenbefreiung uz kopiju dokaza.

Od takse su automatski oslobođeni primaoci najnižih penzija s dodatkom (Ausgleichzulage).

Na zahtev se od takse mogu osloboditi osobe čiji mesečni neto-prihod ne prelazi 1.030,49 evra (jedna osoba) odnosno 1.625,71 (bračni par/vanbračna zajednica). Za svako saosigurano (mitversichert) dete navedni iznos se povećava za 159 evra.

5. Primaoci socijalne pomoći – Mindestsicherung, uz kopiju dokaza o tekućim uplatama ili rešenja o dodeljivanju socijalne pomoći tzv. Bescheid der Mindestsicherung.

6. Primaoci najnižih penzija, uz aktuelni izvod iz banke sa doznačenom penzijom ili sa kopijom važećeg rešenja o penziji tzv. Pensionsbescheid.

7. Primaoci pomoći za negu – Pflegegeld , uz aktuelni izvod iz banke ili kopiju aktuelnog rešenja o dodeljivanju pomoći za negu tzv. Pflegegeldbescheid.

8. Primaoci pomoći za učenike i studente, uz kopiju dokaza o primanju Studienbeihilfe ili Schulbeihilfe izdatu od nadležne službe.

Kako i gde podneti zahtev za oslobađanje od plaćanja GIS-a?

Postoje dve mogućnosti da se zatraži oslobađanje od plaćanja GIS-a:

Za podnošenje zahteva se uz ispunjen formular moraju podneti:

  1. prijave prebivališta podnosioca zahteva i svih članova domaćinstva.
  2. gore navedeni dokazi (kopije), u skladu sa statusom podnosioca.
  3. kopije aktuelnih dokaza o prihodima svih osoba koje žive u domaćinstvu.

Nakon slanja svih potrebnih dokumenata i dokaza čeka se da GIS razmotri zahtev i donese odgovarajuće rešenje koje će biti poslato poštom.

Promene statusa oslobođenom od plaćanja

Ukoliko je zahtev odobren, podnosilac biva oslobođen plaćanja pretplate.

Međutim, ako dođe do bilo kakve promene statusa podnosioca zahteva, on je dužan da u najkraćem mogućem roku tu promenu prijavi GIS-u.

Npr. u međuvremenu su se povećali prihodi u domaćinstvu, osoba se zaposlila, ne dobija se više Mindestsicherung itd.

Treba imati u vidu, da, ukoliko se to naknadno utvrdi, ukidanje oslobađanja može uslediti i unazad, sve do trenutka kada je prestao da važi razlog zbog koga je doneseno rešenje.

U tom slučaju se mora retroaktivno platiti sva pretplata od datuma kada je došlo do promene statusa.


Pročitajte još:
Kako odjaviti GIS ukoliko koristite samo internet TV.