Srpska pravoslavna crkva dobija od katoličke crkve na uslugu još jedan hram u Beču – crkvu Am Schöpfwerk, u 12. bečkom okrugu.

Ovakav potez u najmanju ruku garantuje očuvanje nekadašnje katoličke crkve kao hrišćanske bogomolje, navodi se u nadbiskupiji.

Velika pravoslavna zajednica u Beču

Darijuš Šucki, vikarni episkop grada Beča, rekao je da je „odustajanje od parohije uvek bolno, ali da istovremeno raduje što će se crkva očuvati kao hrišćanska, u konkretnom slučaju srpsko-pravoslavna, koja će ubuduće biti dostupna brojnoj i mladoj srpsko-pravoslavnoj zajednici u Beču.”

Inače, ovo nije prvi put da katolička crkva ustupa svoj hram jednoj pravoslavnoj zajednici. Naime, 2014. godine ustupila je hram Neulerchenfeld takođe Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Razlog predaje hrama – promena strukture stanovništva

Prema podacima bečke nadbiskupije, kada je 1982. godine osnovana, parohija Am Schöpfwerk brojala je oko 5.000 katolika.

Parohija je tada bila zamišljena kao sastavni deo brojnih stambenih objekata koji su se u to vreme gradili u 12. bečkom okrugu.

Međutim, zbog demografskih kretanja poslednjih decenija, broj katoličkih vernika se smanjio ispod 1.000, a istovremeno se povećao udeo stanovnika koji pripadaju pravoslavnoj konfesiji.

Srpska pravoslavna crkva u Beču zahvalna na podršci

Episkop SPC u Austriji, Andrej Ćilerdžić, je u saopštenju objasnio da njegova crkva sebe vidi kao izrazito ekumenističku. Stoga je siguran da će preuzimanje hrama Am Schöpfwerk biti i na zadovoljstvo prethodne katoličke parohije.

Ćilerdžić je izuzetno zahvalan na razumevanju i podršci Katoličke crkve u Beču. On je izrazio želju da se ubuduće moli zajedno sa katolicima u ovom hramu.


Pročitajte više o crkvama i ostalim verskim zajednicama u Beču, koje dolaze sa prostora ex YU.